Tentoonstellingen Le-Grand-Hornu Agenda Onderwijs/animatie collections Praktische-informatie abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

In the age of post-drought

De Aquatische Toestand Zondag 21 maart > Zondag 25 juli

CURATOR & SCENOGRAFIE

Arjen Bangma

GRAPHIC DESIGN
Rowan McCuskey & Laetitia Centritto
DATa
Van 21 maart tot 25 juli 2021
plaats
Écuries
COMMUNICATIEMANAGER

Massimo Di Emidio

massimo.di_emidio@hainaut.be
+32 (0)65 61 39 11

Biografieën deelnemers


Share
Waterschaarste brengt nieuwe, complexe uitdagingen met zich mee. Zonder water is het merendeel van leven op aarde onmogelijk. De natuur en al het leven ondervindt al in hoge mate schade in gebieden waar watertekorten toeslaan; plant- en diersoorten sterven uit en de leefomgeving wordt volledig uitgehold. De keten is uit balans en vormt een gevaar voor alle organische levensvormen en -bronnen. Het World Economic Forum stelde vorig jaar dat waterschaarste wordt gezien als het grootste risico voor mondiale ontwikkeling en volgens het World Resources Institute hebben reeds 37 landen te maken met een instabiele zoetwatervoorziening. Een andere grote bedreiging is de stijgende zeespiegel die lager gelegen land in gevaar brengt. Er is op grote schaal sprake van watervervuiling, wateroverlast en waterschaarste. De droge zomer van 2018 op het noordelijk halfrond, is één van de kenmerken van een nieuw tijdperk met extremen waarop we moeten anticiperen. 

Voor de mens en natuur wordt het voor handen hebben van water minder vanzelfsprekend met de groeiende wereldbevolking, de toenemende levensstandaard en door klimaatverandering. De waterkringloop is een verzameling verbonden, natuurlijke processen die water door het systeem van de aarde verdeelt in cyclische patronen; wolken, planten, bomen, grond-, meer- en zeewater spelen allen een rol in de waterkringloop, diens verdeling en consumptie. Landbouw, industriële processen, mobiliteit, riolering, waterconsumptie en afvalproductie – de som aan menselijke activiteitenontwricht de waterkringloop en haalt de kwaliteit naar beneden. 

In the Age of Post-Drought is een verkenning naar hoe klein- en grootschalig ontwerp, artistieke en (bio)technologische en hybride methoden kunnen bijdragen aan de wereldwijde waterproblematiek. Deze problematiek wordt binnen de programma’s benaderd vanuit de waterschaarste, watervervuiling, wateroverlast en het terugdringen van oprukkende verwoestijning.

Designers
 • Assemble Mass / Jason Kim 
 • Marco Barotti 
 • Bio-Integrated Design Lab / Shneel Malik
 • Creating Water Foundation
 • CTRLZAK
 • Isabelle Daëron
 • Chloé Dailly
 • Frederik de Wilde
 • Gabriele Diamanti
 • Zoro Feigl
 • Andy Gracie
 • Lennart Lahuis
 • LOLA Landscape Architects
 • Ulysse Martel
 • Sara Nuytemans
 • Julien Poidevin
 • Francesca Sarti
 • Robertina Šebjanič
 • Niels Stomps
 • Studio Sway
 • Jólan van der Wiel
 • Jane Withers Studio

Moeder Aarde

KASPAR HAMACHER, de man van hout Zondag 27 juni > Zondag 26 september

Centre d'innovation et de design au Grand-Hornu
Tentoonstellingen 2019
Design on Air PLAETENS FONDS. VAN SCHADUW NAAR LICHT
Tentoonstellingen 2020
Serial Eater. food design stories
Tentoonstellingen current
Plant Fever
Tentoonstellingen binnenkort
In the age of post-drought Moeder Aarde Cosmos
fr nl en
MAC'S Press Corner Partenaires Newsletter Facebook