Tentoonstellingen Le-Grand-Hornu Agenda Onderwijs/animatie collections Praktische-informatie abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

In the age of post-drought

Zondag 14 maart 2021 > Zondag 25 juli 2021

COMMUNICATIEMANAGER

Massimo Di Emidio

massimo.di_emidio@hainaut.be
+32 (0)65 61 39 11

Share
Waterschaarste brengt nieuwe, complexe uitdagingen met zich mee. Zonder water is het merendeel van leven op aarde onmogelijk. De natuur en al het leven ondervindt al in hoge mate schade in gebieden waar watertekorten toeslaan; plant- en diersoorten sterven uit en de leefomgeving wordt volledig uitgehold. De keten is uit balans en vormt een gevaar voor alle organische levensvormen en -bronnen. Het World Economic Forum stelde vorig jaar dat waterschaarste wordt gezien als het grootste risico voor mondiale ontwikkeling en volgens het World Resources Institute hebben reeds 37 landen te maken met een instabiele zoetwatervoorziening. Een andere grote bedreiging is de stijgende zeespiegel die lager gelegen land in gevaar brengt. Er is op grote schaal sprake van watervervuiling, wateroverlast en waterschaarste. De droge zomer van 2018 op het noordelijk halfrond, is één van de kenmerken van een nieuw tijdperk met extremen waarop we moeten anticiperen. 

Voor de mens en natuur wordt het voor handen hebben van water minder vanzelfsprekend met degroeiende wereldbevolking, de toenemende levensstandaard en door klimaatverandering. De waterkringloop is een verzameling verbonden, natuurlijke processen die water door het systeem van de aarde verdeelt in cyclische patronen; wolken, planten, bomen, grond-, meer- en zeewater spelen allen een rol in de waterkringloop, diens verdeling en consumptie. Landbouw, industriële processen, mobiliteit, riolering, waterconsumptie en afvalproductie – de som aan menselijke activiteitenontwricht de waterkringloop en haalt de kwaliteit naarbeneden. 

In the Age of Post-Drought is een verkenning naar hoe klein- en grootschalig ontwerp, artistieke en (bio)technologische en hybride methoden kunnen bijdragen aan de wereldwijde waterproblematiek. Deze problematiek wordt binnen de programma’s benaderd vanuit de waterschaarste, watervervuiling, wateroverlast en het terugdringen van oprukkende verwoestijning.

Designers
 • Atelier van Lieshout, 
 • Jólan van der Wiel, 
 • Robertina Šebjanič, 
 • Marco Barotti, 
 • Gabriele Diamanti, 
 • Creating Water Foundation, 
 • Zoro Feigl, 
 • Sara Nuytemans, 
 • Lennart Lahuis, 
 • Maze de Boer, 
 • LOLA Landscape Architects, 
 • Niels Stomps,
 • Bio-Integrated Design Lab/ Shneel Malik, 
 • Jane Withers Studio, 
 • Andy Gracie, 
 • Studio Sway, 
 • Frederik de Wilde, 
 • Keita Augustkalne, 
 • Ulysse Martel, 
 • Julien Poidevin,
 • Chloé Dailly, 
 • CTRLZAK, 
 • Isabelle Daëreon, 
 • Assemble Mass / Jason Kim

Moeder Aarde

KASPAR HAMACHER, de man van hout Zondag 27 juni 2021 > Zondag 26 september 2021

Centre d'innovation et de design au Grand-Hornu
Tentoonstellingen 2019
Design on Air PLAETENS FONDS. VAN SCHADUW NAAR LICHT
Tentoonstellingen 2020
Serial Eater. food design stories
Tentoonstellingen current
Plant Fever
Tentoonstellingen binnenkort
In the age of post-drought Moeder Aarde Cosmos
fr nl en
MAC'S Press Corner Partenaires Newsletter Facebook