Tentoonstellingen Le-Grand-Hornu Nieuws Onderwijs/animatie collections Praktische-informatie abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Limits to growth!

Zondag 01 juli > Zondag 21 oktober

DATA
Van 1 juli tot 21 oktober 2018
PLAATSEN
De stallen
OPENING
Zaterdag 30 juni 2018 om 18u
KINDEROPENING
Zaterdag 30 juni 2018 om 17u
reservaties: 
+32 (0)65 61 39 02
Share

In 1972 trekt het rapport van MIT-professor Dennis Meadows voor de club van Rome aan de alarmbel: “The limits to growth” De overconsumptie die het gevolg is van een krankzinnige wedloop naar steeds meer groei wordt al sinds eind jaren zestig geviseerd door wetenschappers uit de hele wereld. Maar wat hebben wij met hun waarschuwingen gedaan?


Terwijl talrijke protestbewegingen de verontwaardigde reactie uitdrukken van zowel experten als burgers tegenover de dominante economische en sociale systemen, ondervraagt het CID zich over de rol die het design kan spelen in deze maatschappelijke beweging. Het kapitalistisch systeem wordt afgekeurd door talrijke economisten, maar ook door designers en sociologen van het object, en is onweerlegbaar in een kritieke fase gekomen. Ondanks het alarm dat al sinds de jaren ‘70 geslagen werd door mensen als Victor Papanek of Jean Baudrillard, blijft de (over)productie van dingen, door middel van processen waarin ecologie en ethiek weggeveegd of omzeild worden, de wereld overspoelen. Maar vandaag merkt men dat het verzet zich organiseert.


Als vertegenwoordigers van een generatie waarvan de waarden aan het muteren zijn - eigendom is niet langer het ultieme doel van professioneel succes, de noties van persoonlijke ontplooiing of zelfrealisatie winnen terrein - voelen jonge ontwerpers zich niet langer aangesproken door de productie van een nieuwe stoel of een ander consumptiegoed. Zij interesseren zich vandaag voor het onderzoek naar processen, methodes en manieren van werken die meer respect tonen voor het milieu en de natuurlijke rijkdommen, en pleiten voor een meer rechtvaardige verdeling van de winst. Open source en sociaal design brengen nieuwe praktijken voort waarvan winstbejag niet langer de drijvende kracht is.


Kan men het design dan anders opvatten? Kan men de designmethodiek gebruiken om het aantal objecten en goederen die ophoopt worden op deze planeet te beperken of te verminderen? Welke projecten nodigen uit om het verbruik van grondstoffen en fossiele energie te beperken? Bestaat er een design zonder winstbejag? Kan het design een experimenteel veld worden om de dominerende economische processen om te keren? Kan design ontsnappen aan de dwang om te groeien?


Lijst van designers


 • Audrey Bigot
 • François Azambourg
 • Thomas Billas
 • Andrea de Chirico
 • Jian Da Huang for OpenStructures
 • Cléa Di Fabio
 • Jennifer Morone
 • Jasmijn Muskens for OpenStructures
 • Henrique Nascimento
 • Norm Architects
 • Rikkert Paauw
 • Mathilde Pelé
 • Olivier Peyricot
 • Julien Phedyaeff
 • Amaury Poudray
 • Diane Steverlynck & Maud Vande Veire for OpenStructures
 • Studio GGSV
 • Studio Swine
 • Studio Simple
 • Gabriel Tan
 • Thomas Thwaites
 • Laurent Tixador
 • ...

Benoît Deneufbourg

Zondag 21 oktober > Zondag 03 februari 2019

Centre d'innovation et de design au Grand-Hornu
Tentoonstellingen 2017
Do you see the king? From Belgium with light
Tentoonstellingen current
Together !
Tentoonstellingen binnenkort
Limits to growth! Benoît Deneufbourg
fr nl en

NEWSLETTER

Newsletter

MAC'S Press Corner Partenaires Newsletter Facebook