Conferentie

Een post-carbon transitie, van een massale toevlucht tot fossiele brandstoffen naar het gebruik van "lage transformatie" materiële hulpbronnen (geosourced, biosourced, hergebruikt...), vereist dat designers zich "beschikbaar" maken voor het materiaal. Deze houding definieert nieuwe praktijken die gebaseerd zijn op de overdracht van kennis met betrekking tot deze materialen. Deze uitwisseling van ervaringen, concreet en esthetisch, aangeleerd en empirisch, stelt de grenzen van de rol van ontwerpers, fabrikanten en gebruikers ter discussie.

Sprekers: Victoria Foster Caubet (BC Materials), Corentin Dalon, Florian Mahieu et Charles Palliez (Bento architecture), Nicolas Atlé et David Bayle (UMons - département de Génie Architectural et Urbain).

Programma :
18.30 uur: bezoek aan de tentoonstelling "Au Charbon. Voor een postkoolstof ontwerp".
19.30 - 21.00 uur: conferentie
De conferentie wordt gevolgd door een drink

Prijs: 10 €
Studenten: 5 €
Reserveren op +32 (0)65 61 39 02 of reservations@grand-hornu.be vóór 22 november